Sabado, Agosto 7, 2010

Introduksiyon sa Manga Maestra*

@@@

The only T-I-C- present in the seminar, Mr. Ross G. Gime presents the output of the teacher-participants from Magallanes Cluster.

Sa banua nin Gibalon

Dating Igue an ngaran

Na naguing Parina

Asin Magallanes na ngonian.

@@@

Manga matitibay na paratukdo duman

Napadigdi sa tahao nin kabas-an

Ining UbD muya nindang madman

Tanganing sa saindang pagbuwelta sa manga eskuwelahan

Saindang maiwaras an epektibong kadunungan.

@@@

[ipadagos po an saimong pagbasa....]


Walang komento:

Mag-post ng isang Komento