Miyerkules, Mayo 21, 2008

When a sister frustrates...

Kuya, Papa and Mama,

 

            Patawad  kung nagibo ko ini saindo. Aram ko sala pero wara nap o ako magigibo hunion na ini. Aram ko na wara pa ako sa tamang edad pero sana masabutan asin patawadun nindo ako.

 

            Kuya sorry kung arog pa kaini piggante ko sa indo. Aram ko piggigibo mo gabos para lamang samo iyo man sina Papa.  Sa mga pangaral nindo sako na dai ko man lang minati. Kuya aram ko na madadagit ka talaga sa ginibo ko pero habo ko man na dahil sa kasupogan na ginibo ko ika ang mawawara kina Mama. Proud na proud ako ta nagkaigwa akong tugang na parehas mo… na puwedeng ipagmalaki at tularan na nagdara kina Mama o sa buhay ninda ki karahayan lain parehas ko na warang  dinara kundi kasupogn saindo. Patawad kung lain ako naging parehas mo na puwedeng ipagmalaki at tularan.

 

            Kuya sana patawadon mo ako! Habo ko na ika ang mawawara kina Mama…

 

            Papa, sana masabutan ng mapatawad mo ako. Nagpapasalamat man po ako saimo ta dai mo ako natitios na halos sa gabos na kasupogan na ginibo ko saindo dae mo ako nagigibong tioson. Aram ko na gusto mo akong maging parehas ni Kuya…  na makatapos ki pag-eskuwela ko… na makahanap ki maray na trabaho o maski marhay na buhay. Aram ko man dahil nahihiling ko kung gaano mo ako kapadaba. Papa, salamatunon sa gabos! Sana mapatawad nindo ako.

 

            Saimo Mama na permi yaon sako maski mag-iriwal na kamo nina Papa tapos kang mga tawo digdi dahil sako warang sawa ka mang giraray na yaon sako ta mapayo. Pero maski saro, wara man lang akong minati sa mga pangaral mo sako. Pati nina Papa. Ni dai taka man lamang sinunod… Mama patawad po.

 

            Aram ko sasabihan ka na naman nina Papa ki tuyo kang konsente mo sako pero ginibo ko init a habo ko na dahil sako si Kuya ang mawawara saindo. Hanggang digdi na lang ang pasupog na itatao ko saindo tama na.

 

            Salamatunon saindo…. Sana mapatawad nindo ako sa ginibo ko… Mahal na mahal ko po kayo kahit di ko pinapakita….

                       

                                                                                                                        Malou

Kuya mapatawad mo po sana ako…

 

 

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento